orange green b

HEADER MAMPU6 BM

soalan lazim2 | hubungi kami2| aduan2| petalaman3

MyGovEA merupakan pendekatan berstruktur yang digunakan untuk mendefinisikan sesebuah organisasi meliputi aspek bisnes dan teknikal. Blueprint MyGovEA menyediakan rangka kerja, pembangunan metodologi dan pelan pelaksanaan bagi membantu agensi sektor awam membangunkan Enterprise Architecture (EA) bagi agensi masing-masing. MyGovEA juga merupakan amalan dalam mentransformasi agensi yang dilaksanakan melalui perancangan merentasi empat (4) domain utama iaitu Bisnes, Data, Aplikasi dan Teknologi.

Antara kepentingan pelaksanaan MyGovEA adalah dapat meningkatkan penyampaian perkhidmatan Kerajaan Digital yang seragam dan menyeluruh melalui penjajaran strategi bisnes dan ICT, menyokong keperluan analisis dan pelaporan perancangan strategik organisasi melalui penggunaan Repositori EA sebagai rujukan berpusat agensi Sektor Awam, mengelak pertindihan pelaksanaan aplikasi di agensi kerajaan, meningkatkan tadbir urus ICT bagi pemantauan dan pelaksanaan projek serta menyokong inisiatif Data Raya, Data Terbuka dan Teknologi Hijau.


Maklumat MyGovEA

>> Maklumat lanjut berkaitan, sila layari Portal MyGovEA: http://1govea.mampu.gov.my
>> Brosur MyGovEA
(http://www.mampu.gov.my/images/agensikerajaan/perkhidmatan/Maklumat-1GovEA.pdf)


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:-

Ketua Pengarah
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan
Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Jabatan Perdana Menteri,
Aras 2, Bangunan MKN-Embassy Techzone, Blok B,
No 3200, Jalan Teknokrat 2,
63000 Cyberjaya, Selangor.
(u.p: Pengarah, Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur)

                                                                                                                                                                                             Dikemas kini pada 01.07.2019