Soalan Lazim/FAQs

1. Bagaimanakah agensi Kerajaan boleh mendapatkan khidmat Perundingan bagi melaksanakan MS ISO 9000:2000?

Agensi boleh melantik Syarikat Perunding swasta yang berdaftar dengan MAMPU untuk membantu dalam pelaksanaan standard ini. Kos pelantikan akan dibiayai oleh agensi sendiri. Agensi perlu mendapat kelulusan MAMPU sebelum pelantikan dibuat.
Senarai Syarikat Perunding Swasta yang berdaftar di MAMPU boleh diperolehi melalui laman web MAMPU di http://www.mampu.gov.my.