Soalan Lazim/FAQs

2. Apakah tindakan agensi seterusnya selepas dokumentasi MS ISO 9000 telah siap untuk diaudit?

Agensi boleh memohon untuk pengauditan bagi tujuan Persijilan dengan Badan Persijilan swasta yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan diakreditasikan oleh Jabatan Standard Malaysia. Kos pengauditan akan dibiayai oleh agensi sendiri.
Senarai Badan Persijilan boleh diperolehi melalui laman web MAMPU di http://www.mampu.gov.my.
Agensi yang telah mendapat Sijil MS ISO 9000:2000 hendaklah memaklumkan kepada MAMPU dengan menghantar satu salinan Sijil berkenaan kepada pihak MAMPU