Soalan Lazim/FAQs

3. Bolehkah agensi Kerajaan yang telah mempunyai Sijil MS ISO 9000:1994 melaksanakan peralihan ke standard versi 2000 tanpa menggunakan khidmat Syarikat Perunding Swasta?

Agensi Kerajaan yang telah mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan MS ISO 9000:1994 boleh beralih ke standard baru versi 2000 sekiranya pengurusan atasan dan pasukan pelaksana mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakannya. Pihak MAMPU boleh dihubungi untuk mendapatkan latihan pendedahan dan cara pelaksanaannya.