Soalan Lazim/FAQs

2. Apakah skop pelaksanaan 1Gov*Net?

Pelaksanaan 1Gov*Net  hanya melibatkan penyediaan rangkaian kawasan luas (WAN) sahaja.  Rangkaian setempat (LAN) dan capaian pengguna wireless agensi adalah tidak termasuk dalam skop pelaksanaan 1Gov*Net.