Soalan Lazim/FAQs

3. Adakah agensi masih perlu mengemukakan permohonan perolehan rangkaian kepada JTICT setelah menggunapakai perkhidmatan 1Gov*Net?

Perolehan perkakasan dan perisian untuk rangkaian setempat (LAN) adalah masih mengikut tatacara perolehan ICT yang telah ditetapkan. Manakala, agensi yang merancang untuk perluasan WAN hendaklah mengemukakan permohonan kepada MAMPU.