Soalan Lazim/FAQs

4. Adakah agensi masih perlu memohon bajet penyelenggaraan rangkaian setelah menggunapakai perkhidmatan 1Gov*Net?

Ya. Agensi yang telah menggunapakai 1Gov*Net masih perlu memohon bajet penyelenggaraan perkakasan dan perisian bagi rangkaian setempat (LAN). Manakala bajet rangkaian kawasan luas (WAN) akan menggunakan peruntukkan 1Gov*Net.