Soalan Lazim/FAQs

5. Adakah agensi yang telah merancang untuk menaiktaraf/ memasang rangkaian di premis perlu menangguhkan perolehan tersebut?

-Sekiranya perancangan melibatkan rangkaian setempat (LAN), agensi hendaklah meneruskan perolehan ini mengikut prosedur yang telah ditetapkan.
-Sekiranya perancangan melibatkan rangkaian kawasan luas (WAN), perkara ini hendaklah dimaklumkan kepada MAMPU.