Soalan Lazim/FAQs

6. Adakah agensi perlu tamatkan kontrak yang masih berkuatkuasa?

Tidak, agensi dipohon meneruskan kontrak perkhidmatan rangkaian dengan pembekal sedia ada mengikut tempoh kontrak yang telah dipersetujui.

Walau bagaimanapun, agensi perlu memaklumkan kepada MAMPU enam (6) bulan sebelum tarikh tamat kontrak bagi membincangkan perancangan migrasi rangkaian WAN agensi ke 1Gov*Net.