Soalan Lazim/FAQs

7. Sekiranya agensi berminat untuk menggunapakai perkhidmatan 1Gov*Net sebelum tarikh tamat kontrak perkhidmatan rangkaian WAN, adakah agensi perlu menamatkan kontrak perkhidmatan tersebut?

Ya, agensi hendaklah menamatkan kontrak perkhidmatan WAN sedia ada tertakluk kepada persetujuan kedua-dua pihak mengikut terma kontrak yang telah dipersetujui.