Soalan Lazim/FAQs

8. Adakah MAMPU telah menjalankan kajian mengenai Network capacity planning?

Kajian ICT Sektor Awam yang diadakan pada 2010 telah dapat mengenalpasti senario semasa rangkaian ICT Sektor Awam. Perancangan mengenai keperluan kapasiti rangkaian agensi akan diperincikan oleh MAMPU bersama agensi.