Soalan Lazim/FAQs

12. Adakah 1Gov*Net akan membangunkan infrastruktur rangkaian baru atau menggunapakai infrastruktrur rangkaian sedia ada?

1Gov*Net akan menggunakan infrastruktur sedia ada. Bagi agensi yang tidak mempunyai rangkaian, infrastruktur WAN akan disediakan.