Soalan Lazim/FAQs

13. Adakah agensi masih bertanggungjawab ke atas server-server agensi yang ditempatkan di Myloca atau mana-mana lokasi server hosting lain apabila agensi menggunapakai 1Gov*Net?

Untuk tempoh 2011 hingga 2012, pelaksanaan 1Gov*Net akan memberikan fokus kepada penyediaan perkhidmatan rangkaian sahaja. Penempatan server agensi di Myloca adalah masih di bawah tanggungjawab agensi.