Soalan Lazim/FAQs

14. Apakah peranan agensi dan peranan MAMPU dalam pelaksanaan 1Gov*Net ?

Rangkaian dalaman (local area network) dan sistem keselamatan rangkaian (contoh: firewall, IPS, viruswall) di agensi akan diuruskan oleh agensi

Infrastruktur, perkhidmatan dan pemantauan yang berkaitan dengan rangkaian 1Gov*Net akan diurus oleh MAMPU