Soalan Lazim/FAQs

7. Berapakah anggaran kos penyediaan sesuatu ISP?

Kos penyediaan ISP adalah bergantung pada skop yang dirangkumi oleh kajian tersebut.