Soalan Lazim/FAQs

8. Apakah fungsi Jawatankuasa Teknikal IT (JTIT)?

Fungsi utama jawatankuasa ini ialah untuk meneliti dan memberikan pandangan teknikal ke atas projek-projek ICT yang dicadangkan oleh agensi-agensi bertujuan untuk memperoleh sistem, perkakasan dan perisian ICT .