Soalan Lazim/FAQs

9. Apakah fungsi Jawatankuasa Teknikal IT (JTIT)?

Keahlian JTIT
Pengerusi:
Ketua Pengarah MAMPU
Ahli Tetap:
1. Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan ICT, MAMPU
2. Pengarah Bahagian Pembangunan Kerajaan Elektronik, MAMPU
3. Pengarah Bahagian Keselamatan ICT, MAMPU
4. Wakil Unit Perancang Ekonomi
5. Wakil Jabatan Perkhidmatan Awam
6. Wakil Jabatan Audit Negara
7. Wakil Kementerian Kewangan
8. 3 orang pakar ICT dari sektor awam.

Urus Setia: Bahagian Dasar dan Perancangan ICT, MAMPU