Soalan Lazim/FAQs

11. Apakah alamat Urus setia JTIT?

Kertas permohonan yang telah lengkap hendaklah dikemukakan kepada:
Urus setia JTIT
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU),
Jabatan Perdana Menteri,
Aras 5, Blok B1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA
(u.p: Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan ICT)