Soalan Lazim/FAQs

2. Apakah bentuk kajian yang dijalankan oleh MAMPU?

Kajian MAMPU terdiri daripada:
- Kajian pembangunan organisasi (organizational development atau OD); dan
- Kajian tentang sistem dan prosedur kerja.

Walau bagaimanapun MAMPU bersedia menjalankan kajian-kajian lain yang diarahkan oleh Kabinet atau Y Bhg Ketua Setiausaha Negara dari semasa ke semasa.