Soalan Lazim/FAQs

3. Bagaimanakah agensi-agensi Kerajaan boleh mendapatkan khidmat MAMPU untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan organisasi mereka?

- Menulis kepada Ketua Pengarah MAMPU dengan:
- menerangkan tentang latar belakang masalah yang dihadapi dan kesannya terhadap perkhidmatan awam atau negara; dan
- mencadangkan terma rujukan serta skop kajian.

Atau
- Membangkitkan masalah mereka semasa lawatan YAB Perdana Menteri, YAB Timbalan Perdana Menteri, atau Y Bhg Ketua Setiausaha Negara.

Atau
- Meminta YB Menteri membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan pengurusan organisasi dalam Mesyuarat Kabinet.