Soalan Lazim/FAQs

5. Siapakah yang meluluskan perakuan kajian MAMPU?

Semua perakuan dalam kajian MAMPU harus mendapat kelulusan Panel Memajukan Pentadbiran Awam (PANEL) atau Y Bhg Ketua Setiausaha Negara sebelum disampaikan kepada agensi yang berkaitan.