Soalan Lazim/FAQs

3. Apakah bidang yang diberi tumpuan dalam lawatan inspektorat tersebut?

Biasanya lawatan inspektorat MAMPU memberi tumpuan kepada perkara-perkara berikut:
i. Tahap perkhidmatan Kaunter;
ii. Usaha-usaha pengemaskinian Borang Permohonan;
iii. Usaha-usaha memperkemaskan lesen dan permit;
iv. Usaha-usaha memperkemaskan Sistem dan Prosedur;
v. Tahap perlaksanaan Piagam Pelanggan;
vi. Kualiti Layanan Perkhidmatan Telefon;
vii. Pengurusan Aduan Awam;
viii. Hari Bertemu Pelanggan;
ix. Usaha-usaha memungut hasil (bagi agensi yang memungut hasil); dan
x. Tahap pelaksanaan Sistem Teknologi Maklumat dan Komunikasi.