Soalan Lazim/FAQs

4. Siapakah yang meluluskan lawatan pasukan inspektorat?

- Semua perakuan-perakuan dalam lawatan inspektorat perlu mendapatkan kelulusan PANEL Memajukan Pentadbiran Awam; dan
- Pemantauan ke atas perakuan-perakuan dibuat secara berkala.