Soalan Lazim/FAQs

3. Apakah keterdedahan maklumat?

Maklumat yang di lindung atau dikawal edarannya didedahkan secara tidak sah atau hilang kawalan terhadap maklumat sensitif.