Soalan Lazim/FAQs

4. Apakah penyulitan maklumat?

Ianya penukaran data atau mesej kepada bentuk kod sulit yang hanya boleh dibaca atau difahami oleh penerima maklumat / mesej tersebut.