Soalan Lazim/FAQs

11. Apakah itu kawalan keselamatan ICT?

Merupakan teknik dan kaedah bagi memastikan hanya pengguna yang sah dan telah diberi kuasa dapat mengakses sistem maklumat dan aset ICT.