orange green b

HEADER MAMPU6 BM

soalan lazim2 | hubungi kami2| aduan2| petalaman3

JPICT
Semua bahagian di MAMPU dikehendaki mengemukakan cadangan projek ICT kepada Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) MAMPU bagi mendapatkan kelulusan teknikal sebelum dilaksanakan.

JPICT MAMPU berperanan untuk menyelaras dan memantau urusan pengoperasian pelaksanaan projek ICT MAMPU berdasarkan Pelan Strategik ICT (ISP) MAMPU.

TUJUAN
Untuk memastikan bahawa perancangan dan pelaksanaan program ICT MAMPU dijalankan selaras dengan dasar ICT kerajaan.

JADUAL PERANCANGAN MESYUARAT JPICT MAMPU BAGI TAHUN 2019

Bil. Perkara Tarikh Mesyuarat Tarikh Akhir Penghantaran Kertas Permohonan Melalui PROFIT 2.0
1. Mesyuarat JPICT MAMPU Bil. 1/2019 24 Januari 2019 11 Januari 2019
2. Mesyuarat JPICT MAMPU Bil. 2/2019 25 April 2019 5 April 2019
3. Mesyuarat JPICT MAMPU Bil. 3/2019 25 Julai 2019 5 Julai 2019
4. Mesyuarat JPICT MAMPU Bil. 4/2019 24 Oktober 2019 4 Oktober 2019

Format
Format Kertas Permohonan Kelulusan Teknikal Projek ICT
>>Templat Pembentangan Permohonan Kelulusan Teknikal Projek ICT

Pelaksanaan
Semua permohonan perolehan ICT perlu dikemukakan melalui Sistem Aplikasi Profil Projek ICT Sektor Awam (PROFIT) di alamat https://profit.mampu.gov.my/

Rujukan
Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam

MAKLUMAT LANJUT

Pengarah
Bahagian Pembangunan Aplikasi
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Jabatan Perdana Menteri
Aras 6, Blok B2,
Kompleks Jabatan Perdana Menteri
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 PUTRAJAYA
(u.p. Timbalan Pengarah, Seksyen Pembangunan Aplikasi Digital)
Nombor Telefon : 603-887 25077
Nombor Faks: 603-8318 2162

                                                                                                                                                                                                     Dikemas kini pada 04.01.2019