Analitis Data Raya Sektor Awam (DRSA)
Produk Dan Pekhidmatan

Pengenalan

Data Raya (Big Data) merupakan satu ledakan informasi yang seiring dengan pertumbuhan ekosistem penggunaan mobile dan data internet. Pelbagai jenis data berstruktur dan tidak berstruktur daripada media sosial seperti blog, facebook, twitter telah menyokong pertumbuhan Data Raya yang besar, pelbagai, tidak terbatas dan bernilai (volume, variety, velocity, value) sehingga kepada terabytes dan petabyte data. Perkembangan fenomena Data Raya dan ketersediaan teknologi telah mendorong pertumbuhan inovasi baharu dan membuka ruang agensi Kerajaan dan Swasta bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada rakyat. Sehubungan itu, Mesyuarat Majlis Pelaksanaan MSC Malaysia (ICM) Bilangan 25 pada 14 November 2013 telah mengumumkan bahawa Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia (KKMM) dengan kolaborasi MAMPU dan Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) menerajui pelaksanaan Big Data Analytic (BDA) Malaysia. Mesyuarat turut bersetuju bahawa KKMM dengan kerjasama MAMPU dan MDEC membangunkan Kerangka Kerja Data Raya Malaysia, MAMPU menerajui inisiatif BDA Sektor Awam dan MDEC menerajui inisiatif BDA Sektor Swasta.

Objektif


1. Meningkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan berpacukan analitis data.
2. Mengoptimumkan penggunaan dan perkongsian data bagi membudayakan inovasi penciptaan produk data yang berpaksikan rakyat (citizen centric).
3. Membangunkan kompetensi penjawat awam dalam bidang sains data.

Faedah

1. Meningkatkan dan menambahbaik landskap persekitaran ICT Sektor Awam dengan memanfaatkan aset data sedia ada agensi serta mengintegrasikan sumber data baharu. 
2. Membantu Kerajaan menggubal polisi, membuat pelan strategik dan keputusan dengan lebih tepat dan berkesan berdasarkan fakta dan penghasilan analisis maklumat.
3. Mengurangkan persekitaran silo melalui kolaboratif antara agensi yang lebih kukuh dalam perkongsian data/maklumat dan keputusan.
4. Meramal permintaan atau keperluan akan datang bagi membantu Kerajaan bertindak dengan lebih pantas dalam membuat keputusan yang tepat dan berkesan. 
5. Melonjak inovasi perkhidmatan kerajaan dan penghasilan produk data. 

Projek

Selari dengan perkembangan teknologi Data Raya dan hasrat Kerajaan bagi memacu perkhidmatan ICT, MAMPU telah melaksanakan beberapa Projek Analitis Data Raya Sektor Awam (DRSA) yang antaranya adalah:

1. PROOF OF CONCEPTS (POC) TAHUN 2015                                       

     Projek

Selari dengan perkembangan teknologi Data Raya dan hasrat Kerajaan bagi memacu perkhidmatan ICT, MAMPU telah melaksanakan beberapa Projek Analitis Data Raya Sektor Awam (DRSA) yang antaranya adalah:

     1. PROOF OF CONCEPTS (POC) TAHUN 2015                                                
     


     2. PROJEK RINTIS DRSA TAHUN 2015 – 2016   

 

   3. PROJEK PELUASAN DRSA TAHUN 2016-2017   

                    

4. PROJEK GOVERNMENT DATA OPTIMISATION TRANSFORMATION
     SERVICES (GDOTS)
TAHUN 2017-2018

 

5. PROJEK ANALITIS DATA RAYA SEKTOR AWAM (DRSA 2.0) TAHUN 2020-2021

     

     

 

Pelaksanaan projek-projek DRSA 2.0 menggunakan dua (2) pendekatan utama iaitu:

a) Coaching

Membimbing agensi dalam bidang sains data, mengenalpasti kes bisnes dan membangunkan produk data.

b) Third Party

Syarikat mengenalpasti kes bisnes agensi dan membangunkan produk data.

 Perkhidmatan

Inisiatif DRSA memberi manfaat kepada Sektor Awam dengan menyediakan beberapa perkhidmatan seperti berikut:

  1. Platform menyediakan infrastruktur Big Data Analytics (BDA) untuk kementerian/agensi yang ingin melaksanakan analitis data. 

      2. Rangka Kerja DRSA menjelaskan hala tuju dan perancangan strategik pelaksanaan analitis data raya di                   kalangan agensi Sektor Awam.

 

   3. Metodologi menerangkan proses/aktiviti yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan analitis data iaitu                Memahami Bisnes, Definisi Keperluan, Perolehan dan Eksplorasi Data, Pembangunan Model Analisis,                          Pembangunan Produk Data, Transisi kepada Produksi dan Pemantauan.

4. Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil.1 Tahun 2017 mengandungi Garis Panduan                       Pelaksanaan Analitis DRSA (aDRSA)sebagai panduan kepada kementerian/agensi dalam melaksanakan           analitis data raya mengikut best practice iaitu berpandukan Rangka Kerja DRSA, Motodologi dan Tadbir Urus.

5. Tadbir Urus DRSAmemastikan hala tuju pelaksanaan DRSA memberi impak kepada transformasi sistem       penyampaian perkhidmatan kerajaan disamping penjimatan kos kerajaan hasil dari perkongsian data dan infrastruktur.

6. Khidmat Nasihat dan Perundingan kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Badan Berkanun bagi memberi pendedahan/awareness berkaitan data raya serta  menggalakkan kementerian/agensi melaksanakan analitis data raya di agensi masing-masing.


 

7. Pembangunan kompetensi membina kemahiran dan kepakaran dalam bidang Sains Data melalui pelaksanaan latihan, kursus pensijilan dan coaching pembangunan produk data.

 

Pelaksanaan Projek DRSA merupakan titik permulaan bagi memacu pelaksanaan DRSA di agensi Kerajaan. Pelaksanaan DRSA dijangka akan meningkatkan keupayaan Kerajaan dalam membuat keputusan berasaskan fakta dan data, pembangunan bakat tempatan dan sekaligus menyahut keperluan kritikal agenda transformasi negara.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:-

Ketua Pengarah,
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan
Pengurusan Malaysia (MAMPU) Jabatan Perdana Menteri,
Bahagian Kerajaan Digital,
Aras 6, Bangunan MKN-Embassy Techzone, Blok B,
No 3200, Jalan Teknokrat 2,
63000 Cyberjaya, Selangor.
(u.p: Pengarah, Bahagian Kerajaan Digital)
Telefon: 03-88725083
E-mel : bda@mampu.gov.my

 

 

 

Info Halaman:     Jumlah Paparan-     1072
PENGIKTIRAFAN
Logo_LRQA_UKAS_COMBINED.png

WEB MOBIL
codemobile
APLIKASI MOBIL
gammacode

BILANGAN PELAWAT
Pelawat hari ini: 1000
Jumlah pelawat: 433226
Hubungi Kami

UNIT PEMODENAN TADBIRAN 
DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA
Aras 6, Setia Perdana 2,
Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya Malaysia
T 603 8000 8000   F 603 8888 3721
E webmaster[at]mampu.gov.my

2021 © Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366 x 768
logo123

MAMPU