Data Terbuka Kerajaan
Produk Dan Pekhidmatan

DATA TERBUKA SEKTOR AWAM

Data terbuka ialah data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Kerajaan dan swasta untuk pelbagai tujuan. Ia berperanan sebagai penggerak dalam inisiatif Kerajaan berpaksikan rakyat. Pelaksanaan Data Terbuka Sektor Awam (DTSA) dapat meningkatkan integriti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan Kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat, relevan dan dari sumber yang sah. Perkongsian data secara terbuka berupaya memacu ekonomi digital negara dengan memangkin pertumbuhan industri dan inovasi baharu melalui penglibatan rakyat dan komuniti perniagaan. Ia juga meletakkan Malaysia setaraf dengan negara lain dalam inisiatif Kerajaan Digital.

 

Untuk merealisasikan insiatif ini, MAMPU telah membangunkan Portal Data Terbuka Sektor Awam yang berfungsi sebagai platform perkongsian data dan pemangkin ekosistem Data Terbuka Sektor Awam. Pada 7 September 2020 MAMPU telah melancarkan Platform Data Terbuka Sektor Awam 2.0 yang boleh dicapai menerusi pautan http://www.data.gov.my. Platform ini terdiri daripada tiga (3) aplikasi utama iaitul Portal Data Terbuka, Open Data Exchange (ODEX) dan Open Data Executive Information System (ODEXIS). Platform ini telah dinaik taraf dan ditambah baik dengan antaramuka yang lebih ringkas dan kemas, berdasarkan teknologi terkini serta pengukuhan pengurusan penerbitan set data terbuka melalui pelaksanaan fungsi perkongsian data secara Application Programming Interface (API) yang dikenali sebagai ODEX dan memperkenalkan fungsi pemantauan penerbitan set data terbuka melalui aplikasi ODEXIS.

 

Objektif Data Terbuka Sektor Awam:      

 • Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan;
 • Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu;
 • Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat;
 • Menjimatkan masa capaian Data Terbuka oleh rakyat; dan
 • Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan.

 

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah berdasarkan tatacara dan mematuhi terma dan syarat yang telah ditetapkan seperti di bawah.

 

 

TERMA PENGGUNAAN DATA TERBUKA 1.0

 1. Penggunaan data di bawah terma ini

          Pemilik data memberi kebenaran penggunaan data tanpa sebarang caj.

 1. Pengguna boleh melaksanakan perkara yang berikut:

        (i) Salin, terbit, edar dan pindah data;

      (ii) Adaptasi data;

     (iii) Guna data secara komersial dan tidak komersial; dan

      (iv) Gabung data dengan data lain atau rangkum data dalam produk atau aplikasi.

 1. Sekiranya melaksanakan mana-mana daripada yang dinyatakan pada para 2, pengguna HENDAKLAH:

(i)   Menyatakan sumber data dalam produk atau aplikasi berdasarkan pernyataan yang ditentukan oleh                             pemilik data;

(ii)   Menyediakan pautan kepada Terma Penggunaan ini; dan

(iii)  Sekiranya pemilik data tidak menyediakan pernyataan pemilik harta intelek data, pengguna hendaklah                        menggunakan pernyataan seperti yang berikut:
“Data dan maklumat tertakluk di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan Malaysia 1.0 ”

 

 1. PENGECUALIAN

Terma Penggunaan ini tidak memperuntukkan sebarang hak terhadap:

(i)         Data peribadi;

(ii)        Nama, jata, logo atau sebarang simbol rasmi pemilik data;

(iii)       Logo organisasi sektor awam atau jabatan;

(iv)       Lambang diraja dan lambang tentera;

(v)       Hak pihak ketiga yang mana pemilik data tiada kuasa terhadapnya;

(vi)       Sebarang hak harta intelek termasuk paten, tanda dagangan dan hak reka bentuk; dan

(vii)      Dokumen identiti seperti Pasport Malaysia, MyKad.

 

 1. TIADA JAMINAN

(i)  Data adalah dalam bentuk seperti yang disediakan oleh pemilik data. Pemilik data dikecualikan daripada                      sebarang representasi, waranti, obligasi dan liabiliti berhubung data; dan

(ii)  Pemilik data tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ralat dan kehilangan data. Pemilik data juga tidak                  bertanggungjawab terhadap sebarang jenis kehilangan, kecederaan atau kerosakan kesan daripada                                penggunaan data tersebut. Pemilik data tidak memberikan jaminan data disediakan secara berterusan.

 

 1. UNDANG-UNDANG

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Untuk mendapatkan maklumat terperinci dan terkini mengenai Data Terbuka, anda boleh layari laman                        Portal Data Terbuka Malaysia – http://www.data.gov.my/

Info Halaman:     Jumlah Paparan-     467
PENGIKTIRAFAN
Logo_LRQA_UKAS_COMBINED.png

WEB MOBIL
codemobile
APLIKASI MOBIL
gammacode

BILANGAN PELAWAT
Pelawat hari ini: 68
Jumlah pelawat: 430552
Hubungi Kami

UNIT PEMODENAN TADBIRAN 
DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA
Aras 6, Setia Perdana 2,
Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya Malaysia
T 603 8000 8000   F 603 8888 3721
E webmaster[at]mampu.gov.my

2021 © Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366 x 768
logo123

MAMPU