Digital Document Management System 2.0 (DDMS 2.0)
Produk Dan Pekhidmatan

Digital Document Management System 2.0 (DDMS 2.0) merupakan salah satu projek di bawah National Key Economic Areas (NKEAs), Communications, Content and Infrastructure (CCI), Entry Point Projects (EPP6) eGovernment – Paperless Government.

Projek DDMS 2.0 bertujuan untuk membangunkan sistem pengurusan rekod secara digital yang efektif dan efisien bagi meningkatkan kawalan dan capaian ke atas rekod rasmi kerajaan yang meliputi Rekod Rasmi dan Rekod Rahsia Rasmi dan seterusnya meningkatkan sistem penyampaian kerajaan kepada rakyat. Objektif pelaksanaan DDMS 2.0 adalah seperti berikut:

(i) Meningkatkan kecekapan capaian kepada maklumat dan ketelusan pentadbiran;
(ii) Meningkatkan kawalan ke atas pengurusan rekod Sektor Awam secara lebih sistematik;
(iii) Memelihara Memori Institusi Negara; dan
(iv) Meningkatkan sistem penyampaian kerajaan.

Fungsi DDMS 2.0 ialah untuk pengurusan keseluruhan kitaran hayat pengurusan rekod awam bermula daripada pewujudan, penyimpanan, penyelenggaraan, penyebaran dan pelupusan rekod secara digital.

Pembangunan sistem ini melibatkan kolaborasi strategik di antara Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) yang bertanggungjawab membangunkan dan melaksanakan DDMS 2.0, Arkib Negara Malaysia (ANM) merupakan pakar rujuk dalam bidang pengurusan rekod, manakala Pejabat Ketua Keselamatan Kerajaan (CGSO) menasihati dalam keselamatan dan pengurusan rekod Rahsia Rasmi serta integriti rekod.

Perkongsian strategik ini menghasilkan sistem DDMS 2.0 yang mematuhi Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629), MS ISO 16175: 2012 – Information and Documentation – Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environment dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007. Ia juga mematuhi Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Arahan Keselamatan dalam pengurusan Rekod Rahsia Rasmi. Sistem DDMS juga telah ditauliahkan dengan Pensijilan MS ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management Systems (ISMS) pada 1 Oktober 2019.

Prasyarat utama dalam pelaksanaan DDMS 2.0 adalah kesediaan agensi menyediakan Klasifikasi Fail (KF) mengikut fungsi. Sebelum menggunakan DDMS 2.0, Agensi perlu membangunkan KF dan penyediaan Jadual Pelupusan Rekod (JPR) dengan kerja sama pihak Arkib Negara Malayia (ANM). Klasifikasi Fail dibangunkan adalah berdasarkan fungsi dan aktiviti agensi yang meliputi semua rekod urusan am dan urusan fungsian. Setelah mendapat perakuan KF dari Arkib, agensi boleh membuat permohonan kepada MAMPU untuk penggunaan DDMS 2.0.

Surat Ketua Pengarah MAMPU kepada semua Ketua Setiausaha Kementerian bertarikh 26 Januari 2015 memaklumkan pelaksanaan DDMS di sektor awam bagi meningkatkan kepantasan akses kepada maklumat, mengurangkan penggunaan kertas, meningkatkan sistem penyampaian serta menjamin perkhidmatan kerajaan yang lebih telus dan efisien. Selaras dengan hasrat kerajaan supaya pengurusan rekod kerajaan sentiasa berada dalam kedaan tersedia dan efisien, sistem ini dirancang akan diperluas kepada 500 agensi sektor awam menjelang akhir tahun 2025.

Paparan muka hadapan DDMS 2.0

Pegawai untuk dihubungi:

1. Nama:    Encik Kamarulzaman bin Mat Zain
Jawatan: Pengurus Projek
No Tel:    03-88927496
Emel:     kamarulzaman@mampu.gov.my

2. Nama:    Puan Nor Azlina Binti Kamarudin
Jawatan: Ketua Pasukan Peluasan
No Tel:    03-88726216
Emel:      norazlina@mampu.gov.my

3. Pasukan Projek DDMS MAMPU (Emel: ddms2.0@mampu.gov.my)

Klik di sini untuk ke sistem DDMS 2.0
Klik di sini untuk Surat Pelaksanaan DDMS KP MAMPU ke KSU Kementerian
Lampiran A : Tatacara Pengurusan Rekod Aplikasi DDMS
Lampiran B : Jadual Pelaksanaan Peluasan DDMS

Info Halaman:     Jumlah Paparan-     733
PENGIKTIRAFAN
Logo_LRQA_UKAS_COMBINED.png

WEB MOBIL
codemobile
APLIKASI MOBIL
gammacode

BILANGAN PELAWAT
Pelawat hari ini: 1336
Jumlah pelawat: 191195
Hubungi Kami

UNIT PEMODENAN TADBIRAN 
DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA
Aras 6, Setia Perdana 2,
Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya Malaysia
T 603 8000 8000   F 603 8888 3721
E webmaster[at]mampu.gov.my

2021 © Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366 x 768
logo123

MAMPU