Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Projek ICT Sektor Awam (KWAICT)

LATAR BELAKANG


Kerajaan telah menubuhkan KWAICT pada 13 Jun 2013 di bawah Seksyen 10 Akta Tatacara Kewangan 1957 melalui Surat Ikatan Amanah bagi Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Projek ICT Sektor Awam.

TUJUAN

  • Menggalakkan pembangunan projek ICT menggunakan kepakaran dalaman dan memberikan ganjaran kepada pasukan projek yang berjaya menjimatkan kos bagi Kerajaan.
  • Meningkatkan kepakaran dalaman melalui pembiayaan Program Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pegawai Skim Perkhidmatan Teknologi Maklumat Sektor Awam.
  • Menggalakkan lebih banyak penghasilan produk ICT tempatan, KWAICT juga menyediakan pembiayaan Program R & D ICT Sektor Awam.


SUMBER DAN PENGGUNAAN

Sumber KWAICT diperoleh daripada Kementerian Kewangan.

KWAICT digunakan untuk tujuan pemberian ganjaran dan pembiayaan seperti yang berikut:

  1. Memberikan ganjaran kepada Pasukan Projek ICT mengikut pengiraan 40 peratus daripada jumlah penjimatan kos tertakluk kepada jumlah maksimum sebanyak RM200,000.00 bagi setiap Projek ICT dengan nilai mínimum sebanyak RM100.00 bagi setiap Ahli Pasukan Projek ICT;
  2. Membiayai Program Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pegawai Skim Perkhidmatan Teknologi Maklumat Sektor Awam bagi kursus pensijilan profesional atau kursus kemahiran insani (soft skills); dan
  3. Membiayai Program R & D ICT Sektor Awam dengan pembiayaan tidak melebihi RM200,000.00 bagi satu projek. Jumlah pembiayaan dimohon meliputi kos menjalankan penyelidikan dan kos lain yang berkaitan.


PELAKSANAAN

  1. Permohonan pemberian ganjaran dan pembiayaan daripada KWAICT hendaklah berpandukan Garis Panduan Permohonan Ganjaran dan Pembiayaan daripada Kumpulan Wang Amanah  Pembangunan Projek ICT Sektor Awam (KWAICT) seperti Lampiran 1 dalam Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam (PTPA) Bil. 4 Tahun 2017.
  2. Garis panduan ini menjelaskan kaedah permohonan ganjaran oleh Pasukan Projek ICT, permohonan pembiayaan Program Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pegawai Skim Perkhidmatan Teknologi Maklumat Sektor Awam serta permohonan pembiayaan Program R & D ICT Sektor Awam. Garis panduan ini juga menjelaskan kriteria dan proses penilaian, tadbir urus KWAICT serta tanggungjawab agensi.

PEMAKAIAN

  1. PTPA ini terpakai kepada semua Kementerian, Jabatan dan Agensi Kerajaan Persekutuan.
  2. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa negeri masing-masing, Pentadbiran Negeri disarankan untuk menubuhkan kumpulan wang amanah ICT bagi tujuan yang sama dengan menggunakan peruntukan negeri masing-masing.

TARIKH KUAT KUASA

Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 4 Tahun 2017 berkuatkuasa mulai 15 November 2017.

PERTANYAAN

Sebarang pertanyaan berkenaan dengan PTPA ini boleh dikemukakan kepada:

Setiausaha Jawatankuasa KWAICT,
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU),
Jabatan Perdana Menteri,
Aras 6, Setia Perdana 2,
Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 Putrajaya.

No. Telefon : 03 – 8000 8000
No. Faksimili : 03 – 8888 3721
E-mel : kwaict@mampu.gov.my

Pekeliling KWAICT 

Dokumen yang diperlukan untuk permohonan KWAICT:

a.  LAMPIRAN A – Borang Permohonan Pemberian Ganjaran Ahli Pasukan Projek ICT Sektor Awam

b. LAMPIRAN A1 – Ringkasan Eksekutif

c.  LAMPIRAN A2 – Format Laporan Penuh Projek ICT

d. LAMPIRAN A3 – Jadual Tempoh Penglibatan Ahli Pasukan Projek ICT Sektor Awam

e. LAMPIRAN A4 – Jadual Tempoh Penglibatan Ahli Pasukan Projek ICT Pihak Swasta

f.  LAMPIRAN A5 – Jadual Penjimatan Kos Projek ICT

g. LAMPIRAN B – Borang Permohonan Pembiayaan Program Peningkatan Kompetensi Dan Profesionalisme Pegawai Skim Perkhidmatan Teknologi Maklumat Sektor Awam

h. LAMPIRAN C –  Borang Permohonan Pembiayaan Program R & D ICT

 

 

Info Halaman:     Jumlah Paparan-     1257
PENGIKTIRAFAN
Logo_LRQA_UKAS_COMBINED.png

WEB MOBIL
codemobile
APLIKASI MOBIL
gammacode

BILANGAN PELAWAT
Pelawat hari ini: 354
Jumlah pelawat: 626401
Hubungi Kami

UNIT PEMODENAN TADBIRAN 
DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA
Aras 6, Setia Perdana 2,
Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya Malaysia
T 603 8000 8000   F 603 8888 3721
E webmaster[at]mampu.gov.my

2021 © Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366 x 768
logo123

MAMPU

Accessibility Toolbar